מועדי המבחנים

בכל שנה ישנם מספר מועדי מבחנים כאשר בכל מועד ניתן להיבחן על יחידת לימוד אחת.
בכדי להשתתף במועד לימוד במבחן הקרוב עליך להירשם עד שלושים יום קודם מועד המבחן.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשע"ט נפתח מחדש לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'


מבחן מחצית שניה

אב תשע"ט מוקד ראשון - יום שלישי ה' מנחם אב

באולמי קונקורד, רח' כנרת 2, בבני ברק
התכנסות - 19:30
שיעור סיכום מיוחד - 20:00
מבחן - 20:45 (סיום מבחן - 22:00)

מוקד שני - יום חמישי ז' מנחם אב

באולמי גוטניק רחוב בית הדפוס 11, בירושלים
התכנסות - 18:30
שיעור סיכום מיוחד - 19:00
מבחן פעימה א' - 20:30
מבחן פעימה ב' - 21:30 (סיום מבחן - 22:45)


הרשמה לתוכנית