מועדי המבחנים

בכל שנה ישנם מספר מועדי מבחנים כאשר בכל מועד ניתן להיבחן על יחידת לימוד אחת.
בכדי להשתתף במועד לימוד במבחן הקרוב עליך להירשם עד שלושים יום קודם מועד המבחן.
עקב הביקוש הגדול, הרישום לתכנית לשנתיים הקרובות לתלמידים חדשים נסגרה עד להודעה חדשה!