מועדי המבחנים

בכל שנה ישנם מספר מועדי מבחנים כאשר בכל מועד ניתן להיבחן על יחידת לימוד אחת.
בכדי להשתתף במועד לימוד במבחן הקרוב עליך להירשם עד שלושים יום קודם מועד המבחן.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשע"ט נפתח מחדש לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'


תכנית השנתית - תשע"ט

תחילת ימי העיון בכל המוקדים בשעה 19:00

מוקד מרכזי: ירושלים
יום ראשון אור לג' ניסן - אולם "נחלת יהודה" שע"י ביהמ"ד הגדול בעלזא
רחוב דובר שלום 6 ירושלים

* * *

בני ברק - יום חמישי כ"ח אדר שני
אולמי קונטיננטל רחוב בן יעקב 21 בני ברק

* * *

מוקדים נוספים: ביום רביעי כ"ז אדר שני

דרום - אשדוד
אולם ויזניץ, רחוב בעל הנס 14

צפון - חיפה
אולם נדבורנה רחוב מיכאל 17

מודיעין עילית
אולם אור יחזקאל, רחוב רשב"י 21

שומרון - יצהר
ביהכנ"ס הספרדי, מעל ישיבת 'רועה ישראל'

* * *הרשמה לתוכנית

מאמרי ליל שישי ניסן תשע"ט


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית