מועדי המבחנים

בכל שנה ישנם מספר מועדי מבחנים כאשר בכל מועד ניתן להיבחן על יחידת לימוד אחת.
בכדי להשתתף במועד לימוד במבחן הקרוב עליך להירשם עד שלושים יום קודם מועד המבחן.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשע"ט נפתח מחדש לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'


תכנית השנתית - תשע"ט

מוקד מרכזי: ירושלים

מוקדים נוספים: מרכז, דרום, צפון, שומרון


הרשמה לתוכנית