מלגות התוכניות

תוכנית הלימוד נושאת מלגות מיוחדות לנבחנים עבור ההצלחה במבחן, על פי מדרג הציונים הבא:

ציון
מלגת יחידת לימוד אחת
מלגת יחידת לימוד כולל תוספת בקיאות
בחור
70-84% 85-100%
300 שקל 350 שקל
380 שקל 450 שקל
אברך
70-84% 85-100%
400 שקל 450 שקל
480 שקל 550 שקל

למסיימים בהצלחה שלוש יחידות לימוד, תוענק מלגה נוספת בסכום של 200 ש"ח