מועדי המבחנים

הרישום פתוח עד יום שישי ט"ו אלול.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשפ"א ייפתח בחודש כסלו, לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'.


כ"ד טבת תשפ"ד


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

חזרה כללית על התניא


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

מעל ומעבר תשפ"ד 2


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

ניסן תשפ"ד


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

מעל ומעבר תשפ"ד 3


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

אב תשפ"ד


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית