מועדי המבחנים

הרישום פתוח עד יום שישי ט"ו אלול.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשפ"א ייפתח בחודש כסלו, לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'.


ליקוטי אמרים לה-נ


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

שער היחוד והאמונה


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית