מועדי המבחנים

הרישום פתוח עד יום שישי ט"ו אלול.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשפ"א ייפתח בחודש כסלו, לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'.


אב תשפ"ד


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

לקוטי שיחות לימוד התורה

ג' תמוז תשפ"ד
מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

מעל ומעבר תשפ"ד 3


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית