מועדי המבחנים

הרישום פתוח עד יום שישי ט"ו אלול.

הרישום ל'תכנית השנתית' - תשפ"א ייפתח בחודש כסלו, לתלמידים שלא נבחנו בעבר באחת ממסגרות 'לב לדעת'.


מעל ומעבר תשפ"ד 3


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית

אב תשפ"ד


מוקדים נוספים יפורסמו בהמשך.


הרשמה לתוכנית