מלגות התוכניות

תוכנית הלימוד נושאת מלגות מיוחדות לנבחנים עבור ההצלחה במבחן, על פי מדרג הציונים הבא: